Prenumerera på
Inlägg
Kommentarer

Tag Archive 'post-natal abort'

Redan år 1936 talade en svensk statlig utredning om rätten att få bli steriliserad utan samtycke: ”I den stora grupp som nu berörts ingår emellertid en kategori av undermåliga individer, som stå så nära dem som falla under nu gällande steriliseringslag att det bör övervägas huruvida icke rätten till sterilisering utan samtycke bör utsträckas till dem.” […]

Read Full Post »